SỬA KHÓA HÀ ĐÔNG TUYỂN HỌC VIÊN

Sửa khóa Hà Đông luôn đề cao giá trị con người và kỹ năng. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ có kỹ năng, con người thì Sửa khóa Hà Đông mới phát triển lớn mạnh

Vì vậy chúng tôi liên tục tuyển học viên nhằm đào tạo và mở rộng cơ sở kinh doanh tới các quận, tỉnh khác tại Miền Bắc

Cam kết:

Tay nghề sửa khóa sơ cấp sau 10 ngày

Tay nghề sửa khóa trung cấp sau 01 tháng

Tay nghề sửa khóa giỏi sau 02 tháng

 

sửa khóa hà đông tuyển học viên