Khóa Cửa Kính Thông Minh CK105

  • Mở khóa bằng vân tay
  • Mở khóa bằng mật mã
  • Mở khóa bằng thẻ từ
  • Điều khiển từ xa (option bổ sung)

Danh mục: